Sunday, July 5, 2009

THE NEW SOUTH AFRICA?

Hierdie blog poog om 'n kroniek te wees van die ekstreme geweld en geheime volksmoord wat gepleeg word teen die blanke minderheidsgroep van Suid-Afrika. Tien duisende blankes is alreeds vermoor sedert 1994. Brutale marteling en verkragting is volop en nie eers jonk of oud word gespaar nie.

The New South Africa blog attempts to chronicle the extreme violence and secret genocide being committed against the white minority of South Africa. Tens of thousands of whites have been murdered since 1994. Brutal torture and rape is common and not even the young or elderly are spared.

http://www.dienuwesuidafrika.com

http://www.farmmurders.com

http://www.plaasmoorde.com

No comments: